Παρασκευή, 28 Μαρτίου 2014

Κάλαντα Χριστουγέννων

ΚΑΛΑΝΤΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ #1
-Να τα πούμε;  -"Πέτε τα!"

Καλήν εσπέραν άρχοντες κι αν είναι ορισμός σας, 
Χριστού τη θεία γέννηση να πω στ' αρχοντικό σας. 
Χριστός γεννάται σήμερον εν Βηθλεέμ τη πόλη, 
οι ουρανοί αγάλλονται, χαίρετ' η φύσις όλη. 
Εν τω σπηλαίω τίκτεται, εν φάτνη των αλόγων
ο βασιλεύς των ουρανών και ποιητής των όλων.
Πλήθος αγγέλων ψάλουσι το "δόξα εν υψίστοις"
και τούτο άξιον εστί η των ποιμένων πίστις.
Εκ της Περσίας έρχονται τρεις μάγοι με τα δώρα,
άστρο λαμπρό τους οδηγεί, χωρίς να λείψει ώρα.
Φθάσαντες εις Ιερουσαλήμ, με πόθον ερωτώσι
που εγεννήθη ο Χριστός, να παν να τον ευρώσι.
Δια Χριστόν ως ήκουσεν ο Βασιλεύς Ηρώδης,
αμέσως εταράχθει κι έγινε θηριώδης.
Γιατί πολλά φοβήθηκε δια την βασιλείαν,
μη του την πάρει ο Χριστός και χάσει την αξίαν.
Και τότε εσοφίστηκεν μια φοβερή ιδέα
για να σφαγούνε τα παιδιά σ' όλη την Ιουδαία.
Εδώ που καλαντήσαμε πέσετε κοιμηθήτε
ολίγο ύπνο πάρετε κι ύστερα σηκωθείτε.
Στην εκκλησιά να τρέξετε μ' όλη την προθημεία
και του θεού ν' ακούσετε τη θεία λειτουργία.
Βάγια, βάστα και άψε το κερί και άμε στο πιθάρι
και μεις βαστούμε την οκά να βάλουμε το λάδι.
Βάγια άψε το κερί, και πιάσε το διπλέρι,
και κάτσε και ντουχιούντισε είντα θα μας εφέρεις.
Γι' απάκι, για λουκάνικο, γι' από πλευράς κομμάτι,
κι από τον πύρο του βουτσιού να πιούμε μια γεμάτη.
Κι από τη μαύρη όρνιθα κανένα αυγουλάκι,
κι αν το 'κάνε κι η γαλανή ας είναι ζευγαράκι.
Σ' αυτό το σπίτι που 'ρθαμε πέτρα να μη ραγίσει
κι ο νοικοκύρης του σπιτιού χίλιους χρόνους να ζήσει.
Χρόνια Πολλά!!!