Τρίτη, 12 Φεβρουαρίου 2019

"ΡΙΧΤΡΑ" 2019

Το 2019, ήρθε με πολλές βροχές για τον τόπο μας, ο οποίος κόντευε να γίνει Σαχάρα.

Η Ρίχτρα, το στολίδι του χωριού, δεν έχει σταματημό. Το νερό όμως πάει στη θάλασσα.

Ο δρόμος προς τη Ριχτρα

Ο σύλλογος φρόντισε να φτιάξει σκαλοπάτια
για να διευκολύνει την πρόσβαση 

 μικρή ρίχτρα

 μεγάλη Ρίχτρα